مطالبی در مورد صدور پروانه (مهندسی عمران)

 


مرحله اول گردشکار صدور پروانه ساختمانی

 1. تشکیل پرونده
 2. بازدید
 3. طرح تفصیلی
 4. بروکف
 5. در صورت داشتن خلاف:بررسی خلاف،رئیس طرح تفصیلی،دستور نقشه
 6. در صورت نداشتن خلاف: رئیس طرح تفصیلی - دستور نقشه

مدارک لازم هنگام ارائه نقشه بابت بررسی و صدورفیش عوارض

 1. نقشه معماری که جزئیات مبحث 19 نیز در آن منعکس شده باشد با مهر و امضای مهندس معمار 2 سری
 2. چک لیست مبحث 19(صرفه جویی درانرژی) با امضا و مهر مهندس معمار
 3. برگ تعهد تهیه نقشه معماری که توسط مالک و مهندس معمار، گواهی امضاء شده باشد

مرحله دوم گردشکار صدور پروانه ساختمانی

 1. رسید نقشه
 2. بررسی نقشه
 • در صورتی که ایراد داشته باشد: عدم تایید نقشه با اعلام موارد
 • در صورتی که ایراد نداشته باشد: تایید نقشه
اعلام عوارض تحویل فیش عوارض به انضمام نقشه مورد تایید به مالک یا وکیل قانونیمدارک لازم پس از تایید نقشه
پس از پرداحت عوارض متعلقه به همراه نامه تایید به اداره درآمد، مدارک زیر نیز میبایست ارائه شود. (مدارک اعلام شده بابت ساختمان های کمتر از 5000 مترمربع زیر بنا می باشد)

 1. نقشه معماری تایید شده 4 سری با امضاء و مهر مهندس معمار
  1. نقشه محاسباتی 4 سری با امضاء و مهر مهندس محاسب
  2. برگ تعهد تهیه نقشهای محاسباتی که توسط مهندس و مالک گواهی امضاء شده باشد و ثبت دبیرخانه نیز داشته باشد
  3. چک لیست زلزله با امضاء و مهر مهندس محاسب
 2. فرم تعهد تخریب با امضاء مالک یا وکیل قانونی وی که در دفترخانه گواهی شده باشد درصورت تخریب و نوسازی ارائه شود (درصورتی که در مرحله تشکیل پرونده ارائه نشده باشد)
 3. نقشه تاسیسات 4 سری با امضاء و مهر مهندس برق (بابت ساختمانهای 5 طبقه و بیشتر روی پیلوت یا 3000 مترمربع به بالا)
  برگ تعهد تهیه نقشه های برق که توسط مهندس و مالک گواهی امضاء شده باشد
 4. نقشه تاسیسات مکانیکی 4 سری با امضاء و مهر مهندس مکانیک (بابت ساختمان های 5 طبقه روی پیلوت یا 3000 مترمربع به بالا) برگ تعهد تهیه نقشه های مکانیکی که توسط مهندس و مالک گواهی امضاء شده باشد
 5. فرم تعهد مهندس مجری بابت ساختمان های بیشتر از 3000 مترمربع که توسط مالک و مهندس گواهی امضاء شده باشد
 6. برگ تعهد نظارت بابت درخواست های
  1. تخریب و نوسازی
  2. پروانه ساختمانی
 7. گزارش مکانیک خاک (بابت ساختمان های بیشتر از 6 طبقه)
  توجه: در صورتی که مدارک اعلام شده ناقص تحویل شود مسئولیت تاخیر در صدور پروانه به عهده مالک خواهد بود
 8. جزئیات سازه نگهبان با مهر محاسب و ناظر در 3 سری
 9. برای ساختمان های مسکونی 6 طبقه روی همکف و بیشتر و ساختمان های با کاربری غیر مسکونی اخذ تایید از سازمان آتش نشانی
 10. اخذ مجوز از امور مهندسین ناظر برای متراژ بالای 1000 مترمربع و یا 10 طبقه بیشتر
 11. مالک موظف است قبل از شروع عملیات تخریب جهت ایمن سازی هماهنگی لازم را با سازمان های آب، برق، گاز و مخابرات به عمل آورد

 

مرحله سوم گردشکار صدورپروانه ساختمانی

 1. اعلام وصول عوارض
 2. استعلام برگ مهندسین
 3. در صورت تایید برگه های مهندسین ارسال به پیش نویس (در صورتی که برگه های ارائه شده توسط مهندسین حقیقی ارائه شده باشد پاسخ استعلام بین 24 تا 48 ساعت خواهد بود)
 4. تهیه پیش نویس پروانه
 5. تایید رئیس طرح تفصیلی
 6. تایید رئیس صدور پروانه
 7. تایید معاون شهرسازی
 8. تایید شهردار
 9. چاپ پروانه وامضاءتوسط مسئولین
 10. صدورتحویل به مالک

 
موارد قابل ذکر جهت اخذ پروانه ساختمانی

 1. حضور مالک یا وکیل با ارائه کارت شناسایی
 2. همراه داشتن سند مالکیت
 3. حضورمهندس ناظر با ارائه کارت شناسایی
  توجه: جهت دریافت پروانه ساختمانی حضورمهندس ناظر با مهر در دبیرخانه شهرسازی الزامی است<
/ 0 نظر / 9 بازدید