# مطالبی_در_مورد_صدور_پروانه

مطالبی در مورد صدور پروانه (مهندسی عمران)

  مرحله اول گردشکار صدور پروانه ساختمانی تشکیل پرونده بازدید طرح تفصیلی بروکف در صورت داشتن خلاف:بررسی خلاف،رئیس طرح تفصیلی،دستور نقشه در صورت نداشتن خلاف: رئیس طرح ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید