دریافت کد های کاربردی در وبلاگ:

برای دریافت کدهای کاربردی وبلاگ از روی کد های مشخص شده کپی کنید........!تشویق

 

کد نمایش ساعت در صفحه:چشمک

<script src="http://blogskins.ir/tools/java/clock.js"></script>
<div id=clockbox-blogskin></div>

 

کد نمایش تاریخ روز در صفحه:

<script src="http://blogskins.ir/tools/java/date.js"></script>
<span style="font-size:9pt;color:#333333;direction:rtl"><script>showdate()</script></span>

 

باز شدن همزمان صفحه اینترنتی با درج آدرس صفحه:خنده

<script language="JavaScript">
window.open("http://www.blogskin.ir","","toolbar=no, width=200,height=250,directories=no,menubar=no,scrollbars=no");
</script>

/ 1 نظر / 9 بازدید
علی

وبلاگت خوبه!